“Mối quan hệ văn hóa thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trình Năng Chung làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 13 tháng 8 năm 2008 đạt loại xuất sắc.

“Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ thông tin tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay” (29/10/2008)

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Mạnh Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 14 tháng 6 năm 2008.

“Những vấn đề chính trị - kinh tế cơ bản của Mông Cổ hiện nay” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Ngô Xuân Bình làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 7 tháng 6 năm 2008.

“Những vấn đề lí luận và thực tiễn cơ bản về động lực phát triển đất nước đến năm 2020” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà làm chủ nhiệm, Viện Triết học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 7 tháng 6 năm 2008.

“Từ đổi mới tư duy đến đổi mới kinh tế của Việt Nam” (29/10/2008)

Ngày 3 tháng 6 năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Từ đổi mới tư duy đến đổi mới kinh tế của Việt Nam” do nghiên cứu viên cao cấp Đặng Phong làm chủ nhiệm đề tài, Viện Kinh tế Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo