“Tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trương Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu đạt loại khá.

“Nghiên cứu xác định tuổi mẫu gốm cổ Việt Nam bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang” (29/10/2008)

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Quang Miên làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 9 tháng 5 năm 2008.

“Tác động của việc gia nhập WTO đến sản xuất lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Phan Sĩ Mẫn làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu đạt loại khá

“Biến đổi văn hoá ở một số làng thuộc Bắc Ninh trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa hiện nay” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Phương Châm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Văn hóa là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 25 tháng 4 năm 2008.

“Các vấn đề xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (29/10/2008)

Ngày 19 tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.02.10 “Các vấn đề xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do PGS.TS. Bùi Thế Cường làm chủ nhiệm đề tài.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo