“Điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở Việt Nam” (29/10/2008)

Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Dự án cấp Bộ “Điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì thực hiện với sự phối hợp của Viện Dân tộc học.

“Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp phát triển hơn nữa vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam” (29/10/2008)

Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Dự án cấp Bộ “Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp phát triển hơn nữa vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam” do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ nhiệm.

“Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước do PGS. TS. Trần Đức Cường làm chủ nhiệm được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở ngày 24 tháng 12 năm 2007.

“Tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ” (29/10/2008)

Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

“Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam” (29/10/2008)

Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2008 “Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam” cho Viện Ngôn ngữ học. Đề tài do TS. Phạm Văn Thông làm chủ nhiệm.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo