“Những vấn đề lí luận cơ bản về cơ sở kinh tế của bình đẳng giới ở Việt Nam” (29/10/2008)

Đề tài cấp Bộ do TS. Trần Thị Minh Ngọc làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu ngày 1 tháng 11 năm 2007.

“8 Giải vàng cho sách hay năm 2007” (29/10/2008)

Ngày 27 tháng 10 năm 2007, tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2007 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học ngắn hạn về tôn giáo (29/10/2008)

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 16/6/2004, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và những vấn đề mới trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay.

Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ (14/04/2008)

Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ thực hiện năm 2009 (Đợt 1) thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm mã số KX.01, KX.02, KX.03, KC.06, KC.07 và KC.08

Khai trương Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (04/04/2008)

Sau một thời gian tập trung chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, thủ tục hành chính và các quy định hướng dẫn cho hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (National Foundation For Science and Technology Development), ngày 26 tháng 2 năm 2008, tại Khách sạn MeLia Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ Khai trương Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo