“Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN”

29/10/2008

“Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN” Ngày 6 tháng 10 năm 2008 Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nhánh “Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN” do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ làm chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Khoa học công nghệ Quốc hội. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch. Đây là một trong sáu đề tài nhánh thuộc Chương trình cấp Bộ “Cộng đồng ASEAN: Cơ sở hình thành, triển vọng và phản ứng chính sách của các nước trong khu vực” do PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh làm chủ nhiệm chương trình. 

Với việc xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN (AC), tầm nhìn ASEAN năm 2020 về một cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á gắn kết với nhau bằng quan hệ đối tác trong phát triển năng động, một khu vực kinh tế phát triển cao và một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau, mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã đề ra từ tháng 12/1997 tại Kuala Lumpur sẽ được hiện thực hóa. Xây dựng Cộng đồng ASEAN là lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Đề tài tập trung làm rõ những nội dung: Quan điểm của các nước Đông Nam Á về AC và các trụ cột; các quan hệ song phương nội khối và các vấn đề bên trong mỗi nước có nguy cơ trở thành các vấn đề khu vực, hoặc tác động tiêu cực tới hợp tác nội khối; tầm quan trọng của các nước đi đầu, lợi thế và bất lợi thế của các nước kém phát triển trong ASEAN; đánh giá triển vọng của AC từ sự phân tích chính sách của các nước thành viên.

Đề tài xếp loại khá.       

                                                                   Nguyễn Vũ


thuyntm


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo