“Quan điểm, chủ trương và chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á”

29/10/2008

“Quan điểm, chủ trương và chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Lê Văn Mỹ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 19 tháng 9 năm 2008.

Hội đồng nghiệm thu gồm các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch. 
      Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hợp tác hóa khu vực ngày càng có xu hướng phát triển mạnh mẽ, khu vực Đông Á bao gồm các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á trong hơn một thập kỉ qua không chỉ là khu vực phát triển kinh tế năng động của thế giới mà sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, giao lưu văn hóa… đang ngày càng sôi động. H
ợp tác Đông Á trở thành vấn đề thời sự, là mối quan tâm của các quốc gia trong khu vực cũng như một số quốc gia khác trên thế giới. Trong quá trình hợp tác Đông Á, Trung Quốc đã và đang có vai trò ảnh hưởng lớn đối với tiến trình hợp tác của khu vực, các chủ trương, chính sách của Trung Quốc đều ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việc tìm hiểu, nghiên cứu những quan điểm chủ trương, chính sách của Trung Quốc đối với khu vực cũng như đối với toàn thế giới là thực sự cần thiết để hiểu rõ Trung Quốc, từ đó có những quyết sách trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc cũng như với các quốc gia trong khu vực.

Đề tài xếp loại khá, sẽ được sửa chữa để in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

                                                                  Nguyễn Vũ


thuyntm


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo