“Quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

29/10/2008

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đến từ Học viện Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội đồng do GS.TS. Hoàng Văn Châu, làm Chủ tịch.

Đây là nhiệm vụ khoa học trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Nga, được thực hiện trong 2 năm (2006 – 2007).

Nhiệm vụ đã tập trung đánh giá thực trạng quan hệ Nga – ASEAN trong những năm 1991-2005: những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng; xác định và dự báo bối cảnh quốc tế, yếu tố tác động đến quan hệ Nga – ASEAN trong giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020, làm rõ lợi thế và bất lợi thế, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức và đưa ra những sáng kiến về khung khổ hợp tác toàn diện và các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ này; xác định vị trí và vai trò của Việt Nam trong mối quan hệ Nga – ASEAN để từ đó nâng cao vai trò của Việt Nam với tư cách là bạn hàng truyền thống của Liên bang Nga và là thành viên tích cực của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ đa phương Việt – Nga – ASEAN; Những giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt – Nga nói riêng và quan hệ Nga – ASEAN nói chung trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay; tăng cường mối quan hệ phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga cũng như mở rộng mạng lưới trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội ở Liên bang Nga và các nước ASEAN.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ sẽ được in thành sách phục vụ bạn đọc.

                               (Nguồn: Viện Nghiên cứu Châu Âu)

                                                                 Nguyễn Vũ


thuyntm


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo