“Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam”

29/10/2008

“Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam” Ngày 13 tháng 8 năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam” do TS. Phạm Thị Ninh làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. 
       Đề tài đã có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt
Nam.

Giao lưu và hội nhập văn hóa ở thời kì thứ nhất diễn ra có tính chất nội bộ của các cư dân Tiền Sa Huỳnh ở Nam Trung Bộ Việt Nam hiện nay; giao lưu giữa cư dân vùng Đak Lâp và Cầu Sắt đã hội nhập tạo ra văn hóa Xóm Cồn, giao lưu giữa cư dân vùng Bàu Tró và Biển Hồ đã hội nhập tạo ra văn hóa Long Thạnh, giao lưu giữa cư dân vùng Rú Trăn và Bình Châu hội nhập tạo ra văn hóa Bình Châu. Ba nền văn hóa Tiền Sa Huỳnh: Xóm Cồn, Long Thạnh, Bình Châu vẫn không ngừng vận động theo ba tuyến đi đến hội nhập ở mức độ cao hơn tạo dựng nền văn hóa sơ kì thời đại đồ Sắt hay nói cách khác văn hóa Sa Huỳnh thời đại Sắt sớm được hình thành trên cơ sở phát triển của các văn hóa đồ Đồng, các văn hóa Tiền Sa Huỳnh.

Giao lưu và hội nhập văn hóa ở thời kì thứ hai phát triển cao hơn, rộng mở hơn mang tính quốc tế, sự giao lưu và hội nhập này là dựa vào sự phát triển cao nền kinh tế của bản thân các cư dân thuộc văn hóa sơ kì thời đại Sắt sớm. Cư dân Sa Huỳnh đã định cư ở phía Bắc, Nam và hải đảo ven bờ; ở mỗi vùng họ đều thích nghi với môi trường làm nông nghiệp kết hợp với săn bắt, đánh cá.

Đề tài đã chứng minh, phân tích, lí giải quá trình giao lưu và hội nhập, các mối quan hệ, ảnh hưởng qua lại rất cởi mở, đa phương, đa chiều giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Đông Sơn mà đặc điểm nổi bật là diễn ra rất sôi động với sự thâm nhập mạnh và sâu của văn hóa Đông Sơn vào văn hóa Sa Huỳnh.

Với khu vực Đông Nam Bộ đã diễn ra quá trình lan tỏa mạnh, cư dân Sa Huỳnh đã Nam tiến hội nhập với cư dân văn hóa Đồng Nai tạo nên một lớp cư dân Sa Huỳnh ở lưu vực sông Đồng Nai và cửa biển Cần Giờ.

Các mối quan hệ giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Hán và văn hóa Ấn Độ thể hiện sự phát triển buôn bán mạnh mẽ thông qua các con đường giao thương quốc tế. Hai yếu tố văn hóa lớn này đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của văn hóa Sa Huỳnh nhất là ở giai đoạn muộn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa và in thành sách để ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

                                                                Nguyễn Vũ


thuyntm


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo