“Mối quan hệ văn hóa thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc”

29/10/2008

“Mối quan hệ văn hóa thời tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trình Năng Chung làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 13 tháng 8 năm 2008 đạt loại xuất sắc.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. 
     Đề tài đã  tổng hợp, thu thập đến mức tối đa những tư liệu hiện có về những phát hiện và nghiên cứu từ trước đến nay về các nền văn hoá thời tiền sử (đá cũ và đá mới) ở Bắc Việt
Nam và Nam Trung Quốc. Trên cơ sở tư liệu đó, thử phác hoạ những bước phát triển chính cùng những tương đồng và khác biệt giữa các vùng trong thời tiền sử; góp phần tìm hiểu khuynh hướng phát triển chung cũng như tính phức tạp, chồng chéo đa chiều trong mối giao lưu văn hoá của các cộng đồng cư dân cổ ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc.

Tiến hành  khảo sát nghiên cứu một số văn hoá tiền sử tiêu biểu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam và ở khu vực Nam Trung Quốc (lấy Quảng Tây và Quảng Đông làm trọng điểm) cũng  như tìm hiểu thêm về cảnh quan môi trường. Từ đó khái quát những đặc trưng văn hoá cơ bản của từng khu vực trong bối cảnh môi trường sinh thái cụ thể. Trên cơ sở so sánh, đối chiếu những tư liệu khảo cổ học tiền sử ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, tìm hiểu những đặc trưng văn hoá gần gũi cũng như mối quan hệ văn hoá giữa hai vùng.

Đề tài cố gắng phân tích bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân cư cổ trong khu vực, đồng thời làm rõ được vai trò ảnh hưởng của giao lưu văn hoá trong thời tiền sử diễn ra trong nội hàm khối Bách Việt ở Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam.

Đề tài đã nghiên cứu và hệ thống hóa không gian phân bố, xác định các đặc trưng di tích di vật của các văn hóa tiền sử và mối quan hệ văn hóa tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc cũng như bước đầu nêu ra vị trí của Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc trong nền cảnh văn hóa tiền sử ở khu vực Đông Nam Á.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được in thành sách ra mắt độc giả trong thời gian tới.

                                                                Nguyễn Vũ


thuyntm


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo