“Thông sử Đông Nam Á”

29/10/2008

Hội đồng tuyển chọn gồm các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và  Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

“Thông sử Đông Nam Á” là bộ thông sử gồm 6 tập do PSG.TSKH Trần Khánh tổng chủ biên. Bộ thông sử nhằm cung cấp kiến thức tổng hợp, có hệ thống, cơ bản và cập nhật về những biến đổi kinh tế - xã hội, chính trị và văn hoá của Đông Nam Á từ thời tiền sử cho đến hiện nay. Ở mức độ nhất định đi sâu nghiên cứu những vấn đề lịch sử khu vực qua các thời kì khác nhau.

Gồm các tập:

Tập 1: “Đông Nam Á thời kì tiền sử và sơ sử” do TS. Vũ Công Quý làm chủ nhiệm đề tài.

Tập 2: “Các quốc gia cổ Đông Nam Á” (từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X) do PGS.TS. Ngô Văn Doanh làm chủ nhiệm.

Tập 3: “Đông Nam Á thời kì phát triển và suy yếu của các quốc gia phong kiến” (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX) do TS. Vũ Quang Thiện chủ nhiệm.

Tập 4: “Đông Nam Á trong thời kì thuộc địa và phong trào giải phóng dân tộc” (từ đầu thế kỉ 16 đến 1945) do PGS.TSKH. Trần Khánh chủ nhiệm.

Tập 5: “Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước” (từ sau chính tranh thế giới lần thứ hai đến kết thúc chính tranh lạnh) do PGS.TS. Phạm Đức Thành chủ nhiệm.

Tập 6: “Đông Nam Á thời kì hậu chiến tranh lạnh” (từ 1991 đến 2003) do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ chủ nhiệm.

Đề tài này được thực hiện trong vòng 2 năm.

                                                 Nguyễn Thu Hà

                                                                                                                  


thudt


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo