Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học ngắn hạn về tôn giáo

29/10/2008

Chúng tôi xin thông báo:

I- Nội dung chương trình:

1. Nội dung gồm 2 phần cơ bản:

1.1. Phần lí luận và chính sách tôn giáo bao gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo tín ngưỡng; Đặc điểm và tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo và tín ngưỡng; Công tác an ninh tôn giáo của Việt Nam trong tình hình mới; Chính sách đối ngoại về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Vấn đề xây dựng luật pháp tôn giáo ở Việt Nam và một số nước khác; Công tác dân vận trong tôn giáo; Tâm lí tôn giáo...

1.2. Phần chuyên đề chuyên sâu bao gồm: Tin Lành và các hệ phái Tin Lành ở Việt Nam và Tây Nguyên; Công giáo - Tổ chức giáo hội và nghi lễ; Người Hmông theo Tin Lành; Tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Tín ngưỡng người Hoa; Phật giáo Khmer Nam tông; Người Chăm Hồi giáo và những vấn đề đặt ra...

2. Chương trình:

a/ Lên lớp: 110 tiết (22 buổi giảng và 02 buổi đi thực tế)

b/ Học tập ngoại khoá tại một số cơ sở tôn giáo.

c/ Viết thu hoạch, cấp chứng chỉ khoá học.

II- Đối tượng chiêu sinh

- Những đồng chí làm công tác lãnh đạo và quản lí trong các cơ quan chức năng về tôn giáo ở Trung ương và Hà Nội.

- Cán bộ các ban ngành tỉnh, thành phố, quận,  huyện, thị xã, gồm: Ban Tôn giáo; Mặt trận Tổ quốc; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; Hội Liên hiệp Phụ nữ; các phòng, ban Công an tỉnh, thành; Bộ Chỉ huy quân sự; Bộ đội Biên phòng tỉnh và các phòng ban nghiệp vụ Công an huyện, thị xã.

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (thị); Các trường Quân đội, Công an, Hảiquan; Cán bộ các ngành văn hoá tỉnh, thành phố, huyện, xã.

III- Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:

- Từ 14h ngày 14/10/2007 đến hết ngày 15/10/2007: Học viên tập trung, làm thủ tục nhận lớp.

- 8h00 sáng ngày 16/10/2007: Khai giảng và bắt đầu học.

- 8h00 sáng ngày 02/11/2007: Bế giảng, phát chứng chỉ.

2. Địa điểm: Lớp tổ chức học tại: Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; Địa chỉ: Xóm Sở, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV- Kinh phí

Kinh phí: 1.700.000 đồng (bao gồm học phí, tài liệu và học tập ngoại khoá tại một số cơ sở tôn giáo).

- Mọi chi phí ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập của học viên (do cơ quan cử đi học chịu trách nhiệm)

- Kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi học tạo điều kiện giúp đỡ kinh phí cho học viên.

Các đơn vị, địa phương cử cán bộ đi học cần thông báo về Viện Nghiên cứu Tôn giáo trước ngày 10/10/2007.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 27 - Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Điện thoại: (04)-9784870; Fax (84-04) 9763813; Email: Tg@Fmail.vnn.vn

 

                                   Viện Nghiên cứu Tôn giáo


thudt


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo