“Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa”

29/10/2008

“Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa” Vừa qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa” do TS. Phạm Thái Việt làm chủ nhiệm, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài tập trung vào các vấn đề: tóm lược về toàn cầu hóa và phân tích những tác động của toàn cầu hóa đến nhà nước; Bàn về chức năng nhà nước từ cái nhìn lịch đại và đồng  đại; Thể chế nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển; Các thể chế mà nhà nước sử dụng để hỗ trợ thị trường – một vấn đề được giới nghiên cứu kinh tế cũng như giới hoạch định chính sách toàn cầu đặc biệt quan tâm và theo đuổi trong suốt thập kỉ qua; Phác họa nhưng đường nét chính của các thể chế nhà nước dùng để hỗ trợ, hợp tác và khuyến khích xã hội dân sự (xã hội công dân) tham dự vào việc thực hiện các mục tiêu chung; Bàn về xu hướng đi ngoại đang nổi lên hiện nay của các nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa dưới tiêu đề “xây dựng thể chế hợp tác quốc tế”.

Đề tài đã trình bày bức tranh toàn cảnh về tác động của toàn cầu hóa đối với nhà nước và những vấn đề mà nó đặt ra cho nhà nước hiện nay; nêu lên một số nội dung cơ bản của sự điều chỉnh chức năng và thể chế từ phía nhà nước để ứng phó với những vấn đề mà toàn cầu hoá đặt ra trong giai đoạn hiện nay qua đó rút ra một số kết luận mang tính  tham khảo và hỗ trợ đối với hoạt động của nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Đề tài đạt loại khá.

Nguyễn VũCác tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo