“Điều tra, sưu tầm, số hóa, nghiên cứu khai thác chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

29/10/2008

“Điều tra, sưu tầm, số hóa, nghiên cứu khai thác chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” Đây là Dự án trọng điểm cấp Bộ do PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan chủ trì; Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Ngôn ngữ học và Viện Dân tộc học là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tuyển chọn ngày 25 tháng 12 năm 2007.

Hội đồng tuyển chọn do PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch.
     Dự án tập trung điều tra, sưu tầm các hiện vật, văn bản, thư tịch viết bằng chữ viết cổ truyền của các dân tộc;  Xây dựng “cơ sở dữ liệu số hóa về chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số;  Tu bổ, bồi vá, đóng bìa, làm hộp… để bảo quản lưu trữ tư liệu thư tịch chữ viết cổ của các dân tộc đã nhập kho tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Nghiên cứu khai thác văn bản thư tịch được viết bằng chữ viết truyền thống của các dân tộc thiểu số; Xây dựng chuyên mục thư tịch các dân tộc trên Website Hannom.org.vn của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, từng bước đưa dữ liệu lên mạng internet để phục vụ độc giả trong và ngoài nước; Đào tạo sâu các chuyên gia, đào tạo rộng những người sử dụng chữ viết của các dân tộc thiểu số.

Dự án được thực hiện trong 5 năm (2008 – 2012).

                                                           Nguyễn Thu HàCác tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo