“Điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở Việt Nam”

29/10/2008

“Điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở Việt Nam” Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Dự án cấp Bộ “Điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì thực hiện với sự phối hợp của Viện Dân tộc học.

Hội đồng nghiệm thu là các giáo sư, tiến sĩ đến từ Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội  và Viện Khoa học xã hội Việt Nam. PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.
      Dự án gồm 2 nhánh:

Nhánh 1: Điều tra ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Điều tra các ngôn ngữ ở Việt Nam nhằm xác định thành phần ngôn ngữ; Xây dựng cơ sở dữ liệu các ngôn ngữ ở Việt Nam. Đã điều tra và tập hợp thành các bảng từ ngữ đối chiếu Việt – dân tộc thiểu số: 66 ngôn ngữ - phương ngữ. Xây dựng ngân hàng dữ liệu số hóa các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam (200 bảng từ, các ảnh, dữ liệu ngữ pháp của 22 ngôn ngữ).

Nhánh 2: Điều tra sự phát triển của tiếng Việt trong thế kỉ XX; Điều tra sự đa dạng của tiếng Việt qua các phương ngữ và thổ ngữ và các vốn từ nghề nghiệp; Điều tra sự hoạt động của tiếng Việt trong giao tiếp ở các cộng đồng dân tộc thiểu số. Thực hiện điều tra tiếng Việt qua các ấn phẩm và ở các địa phương Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa… Hoàn thành Từ điển lỗi từ vựng và đang thực hiện Từ điển lỗi ngữ pháp.

Sau khi hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, Dự án có những kiến nghị: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét kết quả nghiên cứu xác định thành phần các dân tộc, tên gọi các dân tộc… và công bố vào thời điểm thích hợp; Cho phép tiếp tục điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các ngôn ngữ ở Việt Nam.

Dự án được nghiệm thu đạt loại khá. 

                                        Nguyễn Thu HàCác tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo