“Điều tra bổ sung, tổng kết thực tiễn kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp phát triển hơn nữa vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”

29/10/2008

Hội đồng nghiệm thu là các giáo sư, tiến sĩ đến từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế và Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do PGS.TS. Hà Huy Thành làm Chủ tịch.

Dự án đã phân tích quá trình tái cơ cấu kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực; Đánh giá thương mại và đầu tư phát triển tác động vào quá trình tái cơ cấu kinh tế của vùng; Điều tra và phân tích các vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp, trong đó chú ý đến các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phân tích khả năng cung cấp nguồn nhân lực cao của Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; Điều tra và phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển; Phân tích áp lực lên môi trường của quá trình công nghiệp hóa và tái cơ cấu kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

 Trên cơ sở tổng kết thực tiễn Dự án nghiên cứu đề xuất các giải pháp chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy phát triển có hiệu quả hơn nữa vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn mới; Rút kinh nghiệm tổ chức quản lý, ứng dụng các chính sách phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó phổ biến và có thể áp dụng vào phát triển các vùng kinh tế trọng điểm khác trong cả nước.

Kết quả nghiệm thu đạt loại khá.

                                                                Nguyễn VũCác tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo