“Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam”

29/10/2008

“Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam” Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2008 “Các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam” cho Viện Ngôn ngữ học. Đề tài do TS. Phạm Văn Thông làm chủ nhiệm.

Hội đồng tuyển chọn là các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện làm Chủ tịch Hội đồng.
      Đề tài sẽ tập trung thu thập, dịch và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trước đây về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (kể cả ở Ấn Độ và Trung Quốc). Thu thập, bổ sung, phân tích và tổng hợp tư liệu đã có và mới về các ngôn ngữ Nam Á ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu điền dã ở một số địa phương.

Trên cơ sở tư liệu đã thu thập và các tài liệu đã có, đồng thời bổ sung các tư liệu mới, sẽ tiến hành tổng kết và miêu tả các đặc trưng chính về quan hệ cội nguồn, loại hình học và cảnh huống ngôn ngữ của các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á ở Việt Nam. Xác định và đề xuất các vấn đề lí luận và thực tiễn đang đặt ra đối với các ngôn ngữ Nam Á: số lượng các ngôn ngữ; phân chia các chi, nhánh, nhóm, tình hình giáo dục ngôn ngữ và trạng thái song ngữ thuộc họ này, tình hình các ngôn ngữ có nguy cơ tiêu vong như: Ơ Đu, Mảng, Rơ Măm, Chứt…

Đây là đề tài nghiên cứu lí luận cơ bản trên cơ sở phân tích và tổng hợp các tài liệu đã có và nghiên cứu các tư liệu mới thu thập. Đề tài được thực hiện trong 2 năm.

                                                                                                                                                                              Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo