Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ

14/04/2008

Bộ Khoa học và Công nghệ và các Ban chủ nhiệm chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KX.01, KX.02, KX.03, KC.06, KC.07 và KC.08 xin thông báo:

 

1. Tổ chức tuyển chọn các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì các nhiệm vụ thực hiện năm 2009 thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước mã số KX.01, KX.02, KX.03, KC.06, KC.07 và KC.08.

 

            2. Yêu cầu đối với Hồ sơ tham gia tuyển chọn được hướng dẫn chi tiết trong “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước” ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN và "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN (Chi tiết có thể tải trực tiếp tại đây: QĐ 10/2007/QĐ-BKHCN; 11/2007/QĐ-BKHCN).

            3.  Hồ sơ tuyển chọn cần được đăng ký theo một trong những nhiệm vụ có trong Danh mục đã được Bộ KH&CN phê duyệt tại Quyết định số 606/QĐ-BKHCN ngày 07/4/2008 và Quyết định số 613/QĐ-BKHCN ngày  08/04/2008 (chi tiết có thể tải trực tiếp Danh mục các đề tài thuộc chương trình: KX.01;  KX.02; KX.03;  KC.06; KC.07 KC.08 tại đây: QĐ 606/QĐ-BKHCN ; QĐ 613/QĐ-BKHCN)

 

            4. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 ngày 23 tháng 05 năm 2008.

5. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng các chương trình KH &CN trọng điểm cấp nhà nước, tầng 4 số 70 Trần Hưng Đạo, Hà nội. Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng các chương trình, điện thoại:(04)9366770;  FAX: (04)9366771.

 

* Ghi chú: Đợt 2 các nhiệm vụ tiếp theo thuộc các chương trình  sẽ được tiếp tục cập nhật./.

Thông tin trên đây được đăng đồng thời tại các trang web : http://www.vpct.gov.vn; http://www.tchdkh.org.vn; http://www.vista.gov.vn;

 

VP các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước

(Nguồn: Website Bộ Khoa học-Công nghệ)Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo