“Từ điển văn xuôi Việt Nam 1975 - 2000”

07/01/2008

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, Phản biện 1; GS.TS. Lê Văn Lân, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Phản biện 2; Uỷ viên Hội đồng: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Viện Văn học;  PGS.TS. Trương Đăng Dung, Viện Văn học; PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện Văn học;  TS. Trần Thị An,  Viện Văn học.Thư kí Hội đồng: CN. Nguyễn Bình Lâm. 

Công trình dày 1518 trang khổ 19x27 cm, bao gồm 370 mục từ; tổng mục lục các tác phẩm văn xuôi được xuất bản trong và ngoài nước từ 1975 đến nay (192 trang); Hệ thống bảng tra cứu gồm: tra cứu theo trật tự tên tác giả, theo trật tự tên tác phẩm, theo trật tự năm xuất bản.

Đề tài giới thiệu các tác phẩm văn xuôi tiêu biểu (tiểu thuyết, truyện ngắn, bút kí, tuỳ bút, phóng sự…) trong giai đoạn 1975 – 2000, bao gồm 370 tác phẩm xuất sắc thuộc tất cả các khu vực đề tài nhằm cho thấy sự đa dạng, phong phú và khả năng mở rộng biên độ phản ánh của văn xuôi giai đoạn này. Mỗi mục từ (tác phẩm) đã cung cấp những thông tin về: thể loại, nhà xuất bản, năm và nơi xuất bản, số trang, giới thiệu tóm tắt nội dung tác phẩm và đánh giá.

Đề tài đạt: xuất sắc, sẽ được xuất bản để ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

                     

                           Nguyễn Vũ                           


thudt


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo