“Châu Phi trong hợp tác phát triển toàn cầu hiện nay”

07/01/2008

Hội đồng nghiệm thu gồm: GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Phản biện 1; PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Phản biện 2. Uỷ viên Hội đồng: PGS.TS. Đỗ Đức Định, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ; PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc; và CN. Nguyễn Bình Lâm, Thư kí Hội đồng.

Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Vị trí của Châu Phi trong hợp tác phát triển toàn cầu hiện nay (Tìm hiểu về hợp tác phát triển toàn cầu và đặc điểm địa – chính trị của Châu Phi; Những lợi thế và ưu điểm của Châu Phi; Những vấn đề nan giải và thách thức của Châu Phi hiện nay).

Chương II: Giải quyết các vấn đề của Châu Phi nhằm mục tiêu phát triển toàn cầu (Xoá đói, giảm nghèo và cải cách kinh tế nhằm khắc phục tình trạng kinh tế tụt hậu; Giải quyết và ngăn chặn nạn bạo lực, xung đột vũ trang, cải cách chính trị theo hướng dân chủ hoá; Đấu tranh chống các dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch HIV/AIDs, xoá mù chữ, phát triển giáo dục).

Chương III: Nhận xét, đánh giá sự hợp tác của thế giới với Châu Phi và hàm ý đối với quan hệ Việt Nam – Châu Phi (Đánh giá hiệu quả hợp tác; Triển vọng hợp tác; Hàm ý cho việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Châu Phi).

Châu Phi đã và đang làm gì, sự phối hợp các cố gắng và nỗ lực của Châu Phi với toàn thể cộng đồng quốc tế cũng như với từng thành viên của cộng đồng đó diễn ra như thế nào, hiệu quả của sự phối hợp và hợp tác ra sao, hạn chế và khó khăn, kết quả và triển vọng của công cuộc hợp tác to lớn đó như thế nào. Đây đều là những nội dung được trình bày cụ thể trong đề tài.

Đề tài đạt loại: Khá. 

                                                                 Nguyễn Vũ

                                                 


thudt


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo