Nghiệm thu đề tài cấp bộ: “Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh tại Viện KHXH Việt Nam”

07/01/2008

Hội đồng nghiệm thu gồm có PGS.TS Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh  (Phản biện 1), TS. Đặng Thị Thanh Hà (Phản biện 2). Các uỷ viên Hội đồng:  PGS.TS. Hồ Sỹ Quý, TS. Nguyễn Thanh Hà, Ths. Nguyễn Thị Huệ, Th.s. Chu Tuyết Lan. Thư kí Hội đồng: CN. Ngô Văn Sáu.

Công trình dày 162 trang, gồm 3 chương và 6 phụ lục.

Chương 1: Tìm hiểu nguồn tin khoa học nội sinh và thực tiễn quản lý, khai thác tại một số tổ chức nghiên cứu, đào tạo.  

Chương 2: Thực trạng quản lí, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh trong hoạt động khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tập trung vào 3 nội dung: Khái lược về Hệ thống thông tin thư viện, công tác phát triển nguồn tin KH nội sinh tại Viện KHXH Việt Nam; Thực trạng công tác quản lý, khai thác nguồn tin KH nội sinh tại Viện KHXH VN và Các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, khai thác nguồn tin KH nội sinh tại Viện KHXH VN.  

Chương 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, gồm các nội dung: Các nội dung phát triển nguồn tin khoa học nội sinh; Các yếu tố phát triển nguồn tin KH nội sinh; Đề án xây dựng hệ thống quản lý nguồn tin KH nội sinh và Một số đề án phát triển nguồn tin KH nội sinh.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá.

 

                                    Nguyễn Thu Hà


thudt


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo