Bối cảnh thế giới, khu vực và tác động của các nhân tố đến Campuchia trước và trong giai đoạn 1989-1999"

17/04/2019

Sáng ngày 17/4/2019. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kết hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Bối cảnh thế giới, khu vực và tác động của các nhân tố đến Campuchia trước và trong giai đoạn 1989-1999”.

Campuchia là nước láng giềng thân thiết của Việt Nam. Hai nước Việt Nam và Campuchia có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Từ năm 1975 đến năm 1978, chính quyền Khơ me Đỏ do Polpot - Iengsary đứng đầu đã tiến hành chế độ diệt chủng. Nhân dân Campuchia bị đọa đầy, gần 2 triệu người dân Campuchia đã bị giết hại bằng những hình thức tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.

Từ năm 1975 đến năm 1978, quân Khơ me đỏ nhiều lần xâm chiếm biên giới vùng Tây Nam Việt Nam. Việt Nam kiên trì đường lối đấu tranh hòa bình, mong muốn giải quyết xung đột với Campuchia bằng con đường thương lượng. Trái với thiện chí hòa bình của Việt Nam, cuối năm 1978 chính quyền Khơ me Đỏ đã huy động 19 sư đoàn tấn công dọc tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam. Nhân dân Việt Nam kiên quyết đứng lên đấu tranh chống lại sự xâm lược của Khơ me Đỏ đồng thời đưa quân vào Campuchia lật đổ chế độ Khơ me đỏ để cứu giúp nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Quân đội Việt Nam đã ở lại Campuchia từ năm 1979 đến năm 1989 để giúp nhân dân Cam pu chia tiêu diệt tận gốc Khơ me đỏ, hồi sinh đất nước Cam pu chia, đem lại hòa bình và cuộc sống ấm no cho nhân dân Campuchia. Sau khi chính quyền cách mạng Campuchia vững mạnh, quân tình nguyện Việt Nam đã rút khỏi Campuchia. Từ năm 1989 đến năm 1999, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia phát triển tốt đẹp. Hai nước trở thành thành viên của tổ chức ASEAN.


Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo