Hội thảo Nghiên cứu Đông Nam Á trong bối cảnh mới

12/09/2019

Trong 2 ngày 11-12/9/2019 tại TP Đà Nẵng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội thảo Nghiên cứu Đông Nam Á trong bối cảnh mới. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 40 đại biểu với 12 đại biểu từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á, 28 khách mời địa phương từ Đại học Duy Tân, Học viện chính trị khu vực 3, Đại học Sư phạm huế, Đại học Khoa học Huế

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu Đông Nam Á cũng như vai trò tiên phong của Viện nghiên cứu Đông Nam Á từ ngày thành lập đến nay trong nghiên cứu khu vực. PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng đề nghị hội thảo bên cạnh tập trung là rõ thực trạng tình hình Nghiên cứu Đông Nam Á từ trước đến nay cần chỉ ra những khoảng trống còn cần phải nghiên cứu.

Với 12 tham luận được trình bày tại Hội thảo cùng nhiều ý kiến phát biểu xây dựng và đóng góp từ các khách mời đã nhận định: Những diễn biến hiện nay trong khu vực và trên thế giới đang tạo nên nhiều thách thức cho Đông Nam Á, ASEAN và cả Việt Nam. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, Việt Nam vẫn và sẽ là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công và phát triển cũng như duy trì sự đoàn kết, nhất trí của Cộng đồng ASEAN nhằm tiến tới xây dựng một động đồng phát triển hài hòa, vì người dân hướng tới một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu về Đông Nam Á và ASEAN hiện nay rất phổ biến song định hướng và phương thức thực hiện đang gặp phải một số hạn chế khi các nhà nghiên cứu chưa định hướng và nhìn nhận đúng vai trò của nghiên cứu Đông Nam Á và ASEAN trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay của Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong sự phát triển của ASEAN. Việc nhận thức và xác định đúng rằng nghiên cứu về ASEAN, về Cộng đồng ASEAN vẫn sẽ đóng vai trò hết sức quan trong trong tương lai vì đây sẽ là kênh tư vấn chính sách về các vấn đề liên quan đến ASEAN, đến Cộng đồng ASEAN cho Đảng và Nhà nước. Do vậy, nhiệm vụ và trách nhiệm nghiên cứu về ASEAN và Cộng đồng ASEAN vẫn sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển và lớn mạnh của các học giả nói chung và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói riêng. Vì vậy, việc nghiên cứu về ASEAN trong bối cảnh hiện nay cần phải có những cải tiến và lựa chọn các định hướng phù hợp, có ý nghĩa.

Hội thảo là dịp để tổng kết, đánh giá những thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu về khu vực học, đất nước học liên quan đến Đông Nam Á của Việt Nam nói chung, của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói riêng; Giúp xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu mới của đất nước; Giúp định vị được tầm quan trọng của nghiên cứu Đông Nam Á và ASEAN trong bối cảnh hiện nay ở nước ta.


Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo