Hội thảo khoa học: Cơ sở canh tranh chiến lực Ấn Độ-Trung Quốc ở Đông Nam Á ba thập niên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc

25/06/2020

Hội thảo khoa học:  Cơ sở canh tranh chiến lực Ấn Độ-Trung Quốc ở Đông Nam Á ba thập niên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã diễn ra Hội thảo khoa học Cơ sở canh tranh chiến lực Ấn đọ-trung quốc ở Đông Nam Á ba thập niên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài Nafosted, Mã số 506.01-2019.02: Cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ-Trung Quốc ở Đông Nam Á từ năm 1991 đến năm 2002 do TS. Võ Xuân Vinh làm Chủ nhiệm.

Hội thảo có sự tham dự của các thành viên của đề tài và các cán bộ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. Hội thảo đã được nghe 4 tham luận, bao gồm: (1) Về cạnh tranh chiến lược trong quan hệ quốc tế (TS. Võ Xuân Vinh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Chủ nhiệm Đề tài); (2) Di sản nào trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ giai đoạn 1947 - 1962? (PGS.TS. Văn Ngọc Thành, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); (3) Hành động của Trung Quốc và phản ứng chiến lược của Ấn Độ ở Biển Đông (PGS.TSKH. Trần Khánh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) và (4) Tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với Trung Quốc (TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Viện Nghiên cứu Trung Quốc).

 

 

Ở các phiên thảo luận, các đại biểu và chuyên gia hội thảo đã trao đổi nhiều vấn đề khoa học có ý nghĩa như chủ thể trong cạnh tranh chiến lược; tại sao Ấn Độ theo đuổi chính sách đối ngoại không liên kết và theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng nhưng nước này lại dựa rất nhiều vào Liên Xô về kinh tế và quốc phòng cũng như dựa nhiều vào Mỹ về viện trợ và quân sự; liệu Ấn Độ theo đuổi chính sách đối ngoại dựa vào cái ‘nhân’ có làm cho Ấn Độ đánh mất cơ hội gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á trong bối mới; cách thức dùng thuật ngữ trong các văn bản ngoại giao của Trung Quốc và Ấn Độ; những điểm yếu và điểm mạnh của Ấn Độ và Trung Quốc khi tiến hành cạnh tranh trong không gian Biển Đông, các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở Biển Đông; yếu tố kinh tế trong cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á; phương thức tiếp cận khu vực của Ấn Độ và Trung Quốc; các lý thuyết quan hệ quốc tế để làm rõ hơn cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á….

Kết thúc hội thảo, TS. Võ Xuân Vinh, chủ tọa phiên thứ hai, đồng thời là Chủ nhiệm đề tài đã tổng kết hội thảo, đồng thời rút ra những đóng góp quan trọng của hội thảo thông qua các tham luận và trao đổi dành cho đề tài từ khía cạnh khung khổ lý thuyết, khung phân tích đến phương thức tiếp cận, triển khai của đề tài cũng như những cách nhìn nhận về những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược cụ thể giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á trong ba thập niên sau Chiến tranh Lạnh.


Võ Xuân Vinh


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo