Tin hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ "30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc: Những vấn đề đặt ra và triển vọng"

21/07/2022

Trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc: Những vấn đề đặt ra và triển vọng”, ngày 20/7/2022 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội thảo Khoa học học “30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc: Những vấn đề đặt ra và triển vọng”. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của 30 nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Trong phát biểu đề dẫn, TS. Đàm Huy Hoàng, Chủ nhiệm đề tài, cho rằng: Kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ (tháng 7/1991), hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển, các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng và đã bao trùm lên hơn 20 lĩnh vực với 40 cơ chế hợp tác khác nhau. Không chỉ hợp tác trên cơ sở song phương, ASEAN và Trung Quốc còn hợp tác chặt chẽ với nhau trong các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN dẫn dắt và đóng vai trò trung tâm (ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ADMM+ và ARF). Hợp tác giữa hai bên cũng được thực hiện trong các tổ chức quốc tế mà cả hai là thành viên. Sau ba thập niên phát triển, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á. Sự phát triển của mối quan hệ đó đã mang lại nguồn lực phát triển cho cả hai bên. Vị thế của ASEAN, của Trung Quốc trong khu vực và thế giới đã được nâng cao nhờ sự phát triển của mối quan hệ này. Nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc tiến lên phía trước, thiết nghĩ rất cần nhìn lại quá trình phát triển của mối quan hệ này, khẳng định những thành tựu và đóng góp của nó đối với an ninh và ổn định ở Đông Nam Á, cũng như đối với sự phát triển của mỗi bên. Những vấn đề và hạn chế của mối quan hệ đó cũng cần được làm rõ nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách của ASEAN, của Trung Quốc có thêm căn cứ khoa học để điều chỉnh chính sách phát triển quan hệ của mỗi bên trong những năm sắp tới.

Sau phần phát biểu đề dẫn, Hội thảo lần lượt nghe các tham luận của các nhà khoa học, cụ thể như sau:

1. Những nhân tố tác động tới quan hệ ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2004 - 2021, TS. Trần Lê Minh Trang, Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

2. Quan hệ chính trị - an ninh ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2004 - 2021, TS. Đàm Huy Hoàng, Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

3. Tiến triển trong hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2004 - 2021, TS. Nguyễn Ngọc Lan, Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

4. Tiến triển trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc ở lĩnh vực văn hóa - xã hội giai đoạn 2004 - 2021, TS. Phạm Thanh Tịnh, Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

5. Thành tựu và hạn chế trong quan hệ ASEAN - Trun Quốc sau 30 năm phát triển, PGS. TS. Dương Văn Huy, Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

6. Những vấn đề đặt ra trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc sau 30 năm phát triển, TS. Nguyễn Hồng Quang, Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

Các tham luận của Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như sự tiến triển của hợp tác ASEAN - Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế cũng như văn hoá xã hội trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng nhận diện các nhân tố mới đã và sẽ tác động tới sự phát triển của mối quan hệ này trong thời gian tới. Từ đó, làm rõ những vấn đề hiện gây cản trở sự phát triển của quan hệ ASEAN - Trung Quốc cũng như những thách thức từ sự biến chuyển của tình hình thế giới và khu vực đối với sự phát triển ổn định và hữu hảo của mối quan hệ này.

Tổng kết hội thảo, TS. Đàm Huy Hoàng, chủ nhiệm đề tài cho rằng, mặc dù trong khuôn khổ của hội thảo, còn nhiều vấn đề vẫn cần phải được thảo luận và nghiên cứu thêm nhưng những kết quả đạt được từ hội thảo có ý nghĩa tích cực và đóng góp trực tiếp để Nhóm đề tài hoàn thiện tốt hơn báo cáo nghiên cứu của mình.


Đàm Huy Hoàng

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo