Toạ đàm khoa học "Mối liên hệ của Các mạng công nghiêp và trật tự thế giới"

03/06/2022

Toạ đàm khoa học "Mối liên hệ của Các mạng công nghiêp và trật tự thế giới"

Ngày 02/06/2022, tại phòng họp tầng 9, Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức toạ đàm khoa học “Mối liên hệ của Cách mạng công nghiệp và trật tự thế giới” trong khuôn khổ đề tài: “Cách mạng công nghiệp và Trật tự thế giới” thuộc Chương trình: “Nghiên cứu cục diện thế giới đến năm 2030 phục vụ mục tiêu hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn mới”. Toạ đàm có sự tham dự của TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Lãnh đạo các viện thuộc khối quốc tế, đông đảo các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhấn mạnh rằng mỗi khi có sự xuất hiện của một cuộc cách mạng thì trật tự thế giới cũng có những thay đổi nhất định. Cách mạng công nghiệp làm thay đổi phương thức sản xuất và các hoạt động kinh tế thế giới, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các quốc gia, đặc biệt là cạnh tranh giữa các nước lớn cũng trở nên khốc liệt hơn. Điều này có nghĩa là có sự tồn tại mối quan hệ biện chứng hay có tác động qua lại giữa cách mạng công nghiệp và trật tự thế giới. Vì thế việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các cuộc cách mạng và trật tự thế giới đương thời là hết sức quan trọng để làm rõ mối quan hệ qua lại giữa hai yếu tố mang tính quyết định trong diễn biến thực tế của thế giới theo mỗi giai đoạn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang có một ý nghĩa quan trọng đối với các nước, trong đó có Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển để đạt được mục tiêu cơ bản mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Tuy nhiên, Cách mạng công nghiệp và tính quyết định của nó đối với sự phát triển của mỗi quốc gia phải được đặt trong bối cảnh trật tự thế giới và cục diện khu vực. Làm rõ được mối quan hệ qua lại giữa hai yếu tố này là hết sức quan trong, giúp mỗi quốc gia đề ra được những giải pháp ứng phó có hiệu quả để tận dụng được những lợi ích của các cuộc cách mạng, phục vụ mục tiêu phát triển của quốc gia đó.

Sau phần phát biểu đề dẫn, Toạ đàm có 5 tham luận, lần lượt như sau:  (1) PGS. TSKH Trần Khánh, Viện nghiên cứu Đông Nam Á: Cơ sở về mối liên hệ giữa cách mạng công nghiệp và trật tự thế giới; (2) TS. Vũ Vân Anh, Khoa Quốc tế học, Đại học KHXHNV, ĐHQG Hà Nội: Lý thuyết về mối liên hệ giữa cách mạng công nghiệp và trật tự thế giới; (3) PGS. TS Dương Văn Huy, Viện nghiên cứu Đông Nam Á: Cách mạng công nghiệp và việc định hình trật tự thế giới; (4) TS Đàm Huy Hoàng, Viện nghiên cứu Đông Nam Á: Mối liên hệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai với việc định hình quan hệ kinh tế quốc tế; (5) TS. Nguyễn Hà Phương, Viện nghiên cứu Đông Nam Á: Mối liên hệ của Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba với quan hệ kinh tế quốc tế. Trên cơ sở các bài tham luận, toạ đàm cũng đã nhận nhiều ý kiến chia sẻ và thảo luận sôi nổi và những gợi ý định hướng có ý nghĩa của các chuyên gia.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại Toạ đàm, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình đã có phát biểu đánh giá cao các tham luận, đồng thời đưa ra cácđịnh hướng và gợi mở để tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ nói riêng và Chương trình nói chung. Hội thảo vào lúc kết thúc tốt đẹp vào 16.30 cùng ngày.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo