Tin hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thái Lan từ năm 2014 đến nay và tác động tới ASEAN”

29/07/2022

Trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “Biến động chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thái Lan từ năm 2014 đến nay và tác động tới ASEAN”, ngày 28/7/2022, tại phòng họp tầng 9, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội thảo Khoa học học “Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thái Lan từ năm 2014 đến nay và tác động tới ASEAN. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của 30 nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Sau phần giới thiệu chương trình hội thảo là phát biểu chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đánh giá tổng quan về tình hình chính trị Thái Lan trong những năm gần đây và tác động đến Việt Nam và các nước ASEAN. Vì vậy nghiên cứu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thái Lan từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 đến năm 2022 sẽ giúp nhận diện các tác động của nó đến Việt Nam và góp phần định hướng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong những năm tới.

Tiếp theo, TS. Nguyễn Hồng Quang, Chủ nhiệm đề tài, nhấn mạnh nội dung bàn luận của buổi Hội thảo, cũng như những luận điểm mà các báo cáo tham luận hướng tới, mong muốn các đại biểu tham dự tập trung phân tích các chủ đề chính về quan điểm tình hình chính trị, kinh tế xã hội của Thái Lan từ năm 2014 đến nay; tác động đến Việt Nam như thế nào, đưa ra những đề xuất giải pháp cho Việt Nam nhằm nâng cao mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn tiếp theo.

Trong phiên hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 07 báo cáo tham luận của các học giả: Báo cáo tham luận của Th.S Nguyễn Quế Thương (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) với chủ đề “Biến động về chính trị của Thái Lan từ năm 2014-2022”; Báo cáo của TS. Trương Quang Hoàn (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) về “Biến động về kinh tế của Thái Lan từ năm 2014-2022”; Báo cáo của Th.S Nguyễn Thị Hồng Lam về “Những vấn đề xã hội của Thái Lan từ năm 2014-2022”; Báo cáo tham luận của TS. Hà Lê Huyền (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) với chủ đề “Quan hệ đối ngoại của Thái Lan đối với một số cường quốc từ sau cuộc bầu cử tháng 3 năm 2019”; Báo cáo của PGS TS. Dương Văn Huy (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) về “Quan hệ Thái Lan - Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden”; Báo cáo của TS. Đàm Huy Hoàng (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) về “Tác động của đại dịch Covid -19 đối với Thái Lan”; Báo cáo của Th.s NCS. Đàm Thị Đào (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) về “Biến động chính trị Thái Lan: Tác động đến ASEAN và Việt Nam”.

Trong phần thảo luận, các đại biểu thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan, trong đó các ý kiến tập trung trao đổi nhấn mạnh về tình hình chính trị kinh tế Thái Lan và quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong những năm vừa qua, tác động của tình hình Thái Lan đến Việt Nam và ASEAN.

Tổng kết hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Quang, chủ nhiệm đề tài cho rằng, mặc dù trong khuôn khổ của hội thảo đã có những phân tích đánh giá sâu về những vấn đề nổi bật của Thái Lan từ năm 2014 đến nay, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được thảo luận và nghiên cứu thêm... Các ý kiến đóng góp của các đại biểu có ý nghĩa quan trọng cho đề tài, kết quả đạt được từ hội thảo sẽ là những đóng góp về khoa học trực tiếp để đề tài hoàn thiện hơn. Cuối cùng, chủ nhiệm đề tài cảm ơn sự đóng góp của các học giả đã đến trình bày và tham dự hội thảo.


Nguyễn Hồng Quang

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo