Toạ đàm khoa học "Các vấn đề sinh kế và an ninh ở khu vực miền núi phía Bắc"

31/10/2022

Toạ đàm khoa học "Các vấn đề sinh kế và an ninh ở khu vực miền núi phía Bắc"

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường 1B, Toà nhà 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức toạ đàm khoa học “Các vấn đề sinh kế và an ninh ở khu vực miền núi phía Bắc”. Đây là chương trình thuộc Tư vấn “Thu thập dữ liệu Khảo sát và phân tích tình hình kinh tế chính trị về quan hệ của Việt Nam với các nước lớn” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Toạ đàm có sự tham dự của đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, Lãnh đạo viện Nghiên cứu Đông Nam Á, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học.

Mở đầu buổi Toạ đàm là phát biểu của Đại diện JICA ở Việt Nam. Đại diện JICA mong muốn nhận được ý kiến của các chuyên gia về vấn đề liên quan đến đời sống và phúc lợi vùng núi phía Bắc, hiện trạng phát triển kinh tế tại khu vực này. Từ đó, đưa ra những gợi ý giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực này trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược các nước lớn. Trong phát biểu đề dẫn, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng- Viện Trưởng viện Nghiên cứu Đông Nam Á, mong muốn các diễn giả có thể đưa ra những thông tin cần thiết trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, vấn đề giáo dục, an sinh, nhận diện vấn đề nổi cộm để cải thiện mức sống của người dân, thúc đẩy phát triển cho khu vực và đề xuất cho JICA về các lĩnh vực ưu tiên cung cấp ODA. Thông qua kênh ODA của Nhật Bản để hỗ trợ người dân ở khu vực này có thể phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững và toàn diện.

Toạ đàm gồm các tham luận: Điều kiện kinh tế xã hội và tầm quan trọng về mặt địa chính trị, địa chiến lược của vùng dân tộc miền núi phía bắc và nhu cầu thu hút vốn nước ngoài tại khu vực (TS. Phạm Thị Mùi - Viện NC Đông Nam Á); Một số thành tựu và hạn chế trong thu hút, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (TS. Đặng Đức Anh - Viện NC quản lý kinh tế Trung ương và TS. Trần Minh Hằng- Viện Dân tộc học); Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với phát triển vùng dân tộc miền núi phía bắc (TS. Lại Lâm Anh - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới); Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng dân tộc miền núi phía bắc (TS. Lê Phương Hoà - Viện NC Đông Nam Á); Quan hệ kinh tế thương mại giữa các tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) (TS. Đặng Thị Thuý Hà và Ths. Hà Thu Thuỷ - Viện NC Trung Quốc).

Trong phiên thảo luận, các học giả đề cập đến nhiều vấn đề như: Chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong công cuộc xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh biên giới phía Bắc; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục phù hợp với khu vực vùng cao vùng sâu, đặc biệt là vấn đề lao động của phụ nữ; Trong vấn đề việc làm ở miền núi phía Bắc, cần đầu tư vào mảng cho con người, đặc biệt là kỹ năng mềm cho người dân tộc thiểu số (kỹ năng hoà nhập xã hội, nâng cao nhận thức về chọn ngành nghề, khởi nghiệp); thách thức sinh kế của đồng bào miền núi phía Bắc, phân tích lợi thế cạnh tranh, điều kiện địa phương để phát triển sinh kế phù hợp.

Kết thúc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng nhận định, tham luận của các diễn giả và trao đổi của khách mời là những ý kiến rất quan trọng cho Tư vấn, là những gợi ý đáng tham khảo cho JICA trong hỗ trợ khu vực miền núi phía Bắc. 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo