Đại hội Chi bộ Viện NC Đông Nam Á nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp

29/05/2015

Đại hội Chi bộ Viện NC Đông Nam Á nhiệm kỳ 2015-2020  đã thành công tốt đẹp

 

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 về kế hoạch Đại hội chi bộ/đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 27/5/2015 Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Võ Quang Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn Lâm KHXHVN; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng và Đoàn Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. Ngoài ra, Đại hội cũng đã chào mừng sự có mặt của các đại biểu đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kỳ 2015-2020;… Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện những bản dự thảo của các Báo cáo nêu trên. Đại hội cũng đã vinh dự được lắng nghe các ý kiến đóng góp và chỉ đạo của các đại biểu Đảng bộ cấp trên. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, phê và tự phê, Đại hội đã khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Kết quả 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, năng động và dân chủ, Đại hội cũng đã bầu ra Cấp ủy mới cho nhiệm kỳ 2015-2020 với 5 đồng chí: 1. Đ/C Nguyễn Huy Hoàng; 2. Đ/C Nguyễn Thành Văn; 3. Đ/C Đặng Thu Hà; 4. Đ/C. Nguyễn Ngọc Lan và 5. Đ/C. Võ Xuân Vinh. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng được bầu làm Bí thư và Đ/C Nguyễn Thành Văn được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, thay mặt Ban Chi ủy Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kỳ 2015-2020 cảm ơn các đại biểu và hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ngày càng phát triển. Tiếp đó Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tại Đại hội, Đại biểu Đảng bộ cấp trên cũng đã tặng hoa chúc mừng ĐC Bí thư Nguyễn Duy Dũng và Cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và tặng hoa chúc mừng cấp ủy mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra theo đúng quy trình, quy định và đã thành công tốt đẹp.


Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Thị Thanh Nga


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo