Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học “Chính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nay”

16/03/2019

Ngày 16 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Tuấn Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế;  Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh và PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình.

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm nghiên cứu chính sách kinh tế của Philippines trong giai đoạn từ sau khủng hoảng tài chính châu Á đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino III, tập trung làm rõ những chính sách kinh tế nổi bật và đánh giá thành công và hạn chế của các chính sách này để rút ra bài học kinh nghiệm chung.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chính sách kinh tế; Làm rõ cơ sở thực tiễn của việc lựa chọn chính sách kinh tế ở Philippines từ sau khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á (KHTCCA); Hệ thống hóa những nội dung cơ bản bao gồm: chủ trương, quan điểm lựa chọn chính sách và một số chính sách kinh tế nổi bật mà Philippines tiến hành từ sau KHTCCA đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III; Bổ sung và cập nhật một cách hệ thống về số liệu và chính sách kinh tế về kinh tế Philippines, đóng góp vào nguồn tài liệu còn đang hạn chế ở Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án khái quát, hệ thống hóa các lý thuyết kinh tế về chính sách kinh tế và cơ sở lý luận để lựa chọn chính sách kinh tế của các nước đang phát triển, trong đó có Philippines. Đó là: lý thuyết kinh tế của John Maynard Keynes, lý thuyết kinh tế học của chủ nghĩa tự do mới, lý thuyết về chủ nghĩa dân túy, Đồng thuận Washington,…

       Luận án không những đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu Philippines ở Việt Nam mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý chính sách của Việt Nam.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Theo Gass.vass.edu.vn

 


Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo