Đại hội chi bộ Viện nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/06/2020

Đại hội chi bộ Viện nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 1308-KH/ĐU ngày 7/2/2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức Đại hội các chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội nhằm nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Cấp ủy chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020–2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và  đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, đại diện Văn phòng Đảng ủy.

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ; đồng chí Võ Xuân Vinh, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kỳ 2015-2020. Ở phần thảo luận, đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp cho Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy. Phần lớn các ý kiến phát biểu thống nhất với hai báo cáo, đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Chi bộ và Chi ủy Viện Nghiên cứu Đông Nam Á với truyền thống đoàn kết đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện và hiệu quả mọi hoạt động của đơn vị. Các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị với các hệ đề tài được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt. Số lượng xuất bản phẩm của đơn vị tăng lên hàng năm. Đặc biệt, nhờ sự động viên của cấp ủy và lãnh đạo viện, công tác công bố quốc tế đạt được nhiều hiệu quả cao. Cụ thể, trong nhiệm kỳ các cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã xuất bản 21 cuốn sách và 393 bài tạp chí trong nước; 1 cuốn sách, 7 chương sách và 19 bài tạp chí xuất bản quốc tế, trong đó có 4 bài trong danh mục ISI/Scopus. Các công tác khác của đơn vị được thực hiện.

 

Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo góp ý cho Dự thảo Văn kiện chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; ghi nhận Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã chuẩn bị cho Đại hội hết sức nghiêm túc, đúng yêu cầu, đúng quy trình của một đại hội cấp cơ sở. Đồng chí khẳng định, Chi ủy và Chi bộ luôn chấp hành tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, nhanh chóng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu tư vấn chính sách, mở ra được nhiều hướng nghiên cứu mới, tạo dựng và thúc đẩy tốt kết nối khoa học quốc tế và trong nước, góp phần vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nhiệm kì 2020-2025, gồm 5 đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Ngọc Lan, Lê Phương Hòa và Nguyễn Tuấn Anh. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng được tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Võ Xuân Vinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX gồm 5 đồng chí, trong đó có 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo