Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

18/12/2020

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Nhữ Trọng Bách, Phó Chánh Văn Phòng Viện Hàn lâm; TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, TS. Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; PGS. TS. Phạm Quý Long, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cùng đại diện các ban chức năng, các tổ chức đoàn thể Viện Hàn lâm và toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Thay mặt tập thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện. Với phương châm hành động “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã nghiêm túc thực hiện công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Về công tác khoa học trong năm 2020,Viện bắt đầu thực hiện 01 Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia, thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp” do PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng làm chủ nhiệm; tiếp tục triển khai đúng tiến độ 02 đề tài Nafosted: "Địa chiến lược Việt Nam trong bối cảnh biến động địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương tầm nhìn 2030" do PGS.TSKH Trần Khánh làm chủ nhiệm, và “Cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á từ năm 1991 đến năm 2020” do TS. Võ Xuân Vinh làm chủ nhiệm.

Viện đã hoàn thành bảo vệ cấp cơ sở 08 đề tài câp Bộ 2019-2020 đúng thời hạn, đều đã có quyết định nghiệm thu cấp Bộ và đang chờ lịch để tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Viện cũng đã nghiệm thu đúng hạn 22 đề tài cấp cơ sở đúng hạn trong đó có 02 đề tài đạt loại xuất sắc, 17 đề tài đạt loại khá và 03 đề tài xếp ở mức đạt. Các đề tài tập trung triển khai theo hướng nghiên cứu của Viện và phù hợp với chuyên môn của các cá nhân, triển khai theo các nhóm: kinh tế; quan hệ song phương và đa phương giữa các nước ASEAN hoặc giữa các nước ASEAN với ngoại khối; các vấn đề về tôn giáo, văn hóa; những vấn đề xã hội.Các đề tài cơ bản tiếp cận theo hướng liên ngành kết hợp chuyên ngành sâu theo lĩnh cụ thể.

Trong năm 2020 Viện đã tổ chức 10 Hội thảo trong đó có 01 hội thảo quốc tế, 01 hội thảo thuộc hoạt động chung và 8 hội thảo thuộc 8 đề tài cấp Bộ. 

Viện đã hoàn thành 8 chuyên đề độc lập được giao. Các chuyên đề tập trung vào đánh giá những vấn đề liên quan đến Đông Nam Á trong năm 2020 như Tổng quan, đánh tình hình Đông Nam Á trên 3 trụ cột là Kinh tế, An ninh – chính trị, Văn hóa xã hội, tình hình các nước Lào, Campuchia và mối quan hệ với Việt Nam trong năm 2020...

Trong năm, các viên chức của Viện đã công bố 79 bài tạp chí trong nước; 6 đầu sách(trong đó có01 sách chuyên khảo và 05 sách tham khảo). Về công bố quốc tế, các viên chức của Viện đã công bố 08 bài tạp chí, trong đó có01 bài đăng trong tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (nhóm Q2), 01 bài đăng trong tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (nhóm Q4),01 bài đăng trong tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS (nhóm Q2),02 bài đăng trong tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS (nhóm Q3),03 bài đăng trong tạp chí quốc tế có mã số ISSN; 6 chương sách quốc tế, trong đó có04 chương sách trong sách xuất bản quốc tế uy tín Routledge, và 02 chương sách có mã ISBN.

Các viên chức của Viện cũng đã có 73 tham luận hội thảo, trong đó có 04 tham luận hội thảo trong nước có xuất bản; 43 tham luận hội thảo trong nước không xuất bản; 01 tham luận hội thảo quốc tế trong năm (có xuất bản); 25 tham luận hội thảo quốc tế không xuất bản.

Các công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hành chính, xuất bản, tạp chí, thông tin - thư viện… gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Tiểu ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh,… hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Viện.

Các thành quả có được là nhờ có tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của tất cả cán bộ, viên chức. Đóng vai trò quan trọng nhất là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo Viện, hoạt động tích cực của Hội đồng khoa học, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Viện. Đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tiếp tục xác định rõ hướng và tập trung vào các nội dung chính như nghiên cứu cơ bản, tư vấn chính sách và đạo tạo, đáp ứng đúng nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, Viện sẽ cùng với Hội đồng cứu khoa học xác định định hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đặt trọng tâm nghiên cứu vào một số nước có tầm chiến lược quan trọng như Lào, Campuchia và một số vấn đề nổi bật để phục vụ công tác tư vấn chính sách đối ngoại cho Đảng và Nhà nước;bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia; hai thác thêm các đề tài nghiên cứu thuộc định hướng và nhiệm vụ nghiên cứu của Viện; chú trọng hợp tác với các địa phương, bộ, ngành;tăng cường công tác hợp tác quốc tế.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ trong Viện. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong năm qua trên các lĩnh vực công tác, nhất là kết quả hoạt động khoa học, thể hiện qua số lượng công trình đã xuất bản và các đề tài khoa học…

 

 

Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của PGS. TS. Phạm Quý Long đại diện cho các viện quốc tế tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh sựcần thiết nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Viện, đẩy mạnh hoạt động của hội đồng khoa học, hội đồng biên tập Tạp chí, khuyến khích cán bộ Viện tham gia các chương trình khoa học trọng điểm và các Diễn đàn thường niên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đặc biệt, TS. Đặng Xuân Thanh yêu cầu Viện khẩn trương thực hiện cải cách hành chính và tổ chức, sẵn sàng cho việc chuyển trụ sở làm việc về 176 Thái Hà.

Thay mặt tập thể cán bộ Viện, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á gửi lời cảm ơn sâu sắc những trao đổi, đóng góp tại hội nghị, cam kết tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể các viên chức của Viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Viện cùng nỗ lực để Viện tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2021.

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo