Viện Nghiên cứu Đông Nam Á phát động thi đua năm 2021

29/03/2021

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á phát động thi đua năm 2021

Ngày 29 tháng 03 năm 2021, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng và TS. Lê Phương Hòa, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã chủ trì buổi lễ. Lễ phát động thi đua năm 2021 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có sự có mặt của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng đã trình bày Báo cáo công tác thi đua năm 2020 và phương hướng công tác thi đua năm 2021. Trong năm 2020, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và sôi nổi. Các hoạt động nhằm động viên cán bộ viên chức của Viện phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 mang lại. Công tác thi đua năm 2021 của Viện sẽ bám sát phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển” của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Theo đó, công tác thi đua năm 2021 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á sẽ theo hướng thực chất hơn, chú trọng vào chất lượng và tiến độ nghiên cứu khoa học, đảm bảo kỷ luật lao động, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Hưởng ứng lễ phát động thi đua của Viện, Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cũng trình bày kế hoạch phát động thi đua năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã ký giao ước thi đua. Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo Viện đã trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2020 cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng trong năm qua.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo