Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

05/07/2021

Sáng 30 tháng 6 năm 2021, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng, trình bày báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm. Báo cáo đánh giá, mặc dù tình hình đất nước nói chung, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của Đại dịch Covid-19 và do việc chuyển trụ sở làm việc, song nhờ sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm trên các mặt công tác như quản lý, điều hành; chuyên môn; cán bộ và đào tạo; kế hoạch-tài chính và quản trị; hợp tác quốc tế; tạp chí, xuất bản; hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm của đơn vị bao gồm hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học, kiện toàn bộ máy, và hoàn thành tốt các hoạt động khác như tài chính, xuất bản, tạp chí…

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng đã trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho PGS.TS Trương Sỹ Hùng, cán bộ Phòng Nghiên cứu Lịch sử-Văn hóa. Viện trưởng chúc mừng PGS.TS Trương Sỹ Hùng đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác, ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong suốt quá trình công tác và cống hiến tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. PGS.TS Trương Sỹ Hùng xúc động gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp công tác tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Hội nghị kết thúc vào 11.30 sáng cùng ngày.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo