Hội nghị tổng kết Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

26/12/2022

Hội nghị tổng kết Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 23/12/2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. Hội nghị có sự tham dự đông đủ của  toàn thể đảng viên của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Thay mặt cấp ủy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á luôn chú trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm, chú trọng. Năm 2022, Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên. Công tác kiểm tra đảng năm 2022 được xếp loại tốt. Nhiều chủ trương của cấp ủy đã được triển khai kịp thời tại Chi bộ. Chi bộ cũng duy trì được sự ổn định và kỷ luật. Về công tác khoa học, Chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ tất cả các hệ đề tài với chất lượng tốt.

Về nhiệm vụ công tác năm 2023, Chi ủy Chi bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện để thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng trong Chi bộ; bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái. Tại Hội nghị, Chi bộ cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Đảng viên. Tất cả các ý kiến đều thống nhất với báo cáo tổng kết và phương hương của Chi bộ, đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ công tác của chi bộ trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trung đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các đảng viên trong thời gian qua, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và chúc mừng các kết quả đạt được của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong năm 20212. Nhất trí với nội dung báo cáo cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 20223, đồng chí Nguyễn Xuân Trung mong rằng, các đảng viên Chi bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng cảm ơn sư chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, trong đó có cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Trung, mong đồng chí Nguyễn Xuân Trung tiếp tục hỗ trợ Chi bộ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng cũng đề nghị tất cả đảng viên Chi bộ tiên phong nêu gương của người cán bộ, đảng viên, đóng góp nhiều hơn nữa cho Chi bộ và Viện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo