THI PHÁP TIỂU THUYẾT SỬ THI “TIỂU ĐOÀN HAI” CỦA NHÀ VĂN LÀO SUVĂTHON BUPPHANUVÔNG (09/10/2013)

Trong lịch sử văn học thế giới, tiểu thuyết sử thi đã ra đời và phát triển mạnh từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX với nhiều thành tựu. Ở Liên Xô cũ, có những mẫu mực xuất sắc của thể loại như, Sông Đông êm đềm của Sôlôkhốp, Chiến tranh và hòa bình của L. Tônxtôi, Con đường đau khổ của Alêcxây Tônxtôi, Cuộc đời Klim Xamghin của M. Gorki… Ở Pháp có Tan vỡ (Sụp đổ) của E. Zola, Những người cộng sản của L. Aragon ...

Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần (07/10/2013)

Ngày 5/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã ra Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo