Giới thiệu về Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam á

09/10/2013


Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á được thành lập cùng với sự ra đời của Viện (1973), là một bộ phận không thể tách rời trong các hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước. Thư viện còn mở rộng thêm đối tượng phục vụ là các sinh viên, các bạn đọc có nhu cầu đọc tài liệu về khu vực Đông Nam Á.

Lịch phục vụ của Thư viện:

 

Đối tượng phục vụ

Sáng

Chiều

Bạn đọc trong Viện

Tất cả các ngày trong tuần

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5

Bạn đọc ngoài Viện

Thứ 3, thứ 4, thứ 5

Thứ 3, thứ 4

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Lưu trữ các ấn phẩm nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á, về các  nước trong khu vực và các vấn đề khác có liên quan.

- Tiến hành các hoạt động thông tin- thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu tin của các cán bộ nghiên cứu một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác nhất.

- Tổ chức phòng đọc, phòng mượn, tổ chức công tác tra cứu theo yêu cầu của người dùng tin.

- Biên soạn các ấn phẩm thông tin thường kỳ, thư mục thông báo khoa học chuyên ngành - chuyên đề, thường xuyên cập nhật thông tin về các vấn đề của khu vực.

2. Cơ sở vật chất: 1 phòng đọc (bao gồm cả kho sách) và 1 phòng làm việc đặt tại Phòng 801 và 804- Số 1 Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội.

3. Nguồn nhân lực

Phòng Thư viện có 5 cán bộ, đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện, trong đó có 1 người tốt nghiệp đại học thư viện tại Liên Xô (cũ), 3 người là thạc sỹ khoa học thư viện.

4. Nguồn lực thông tin tại Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á

* Sách: số lượng sách trong thư viện hiện nay là khoảng 20.000 cuốn gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau như sách tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng các nước trong khu vực Đông Nam  á (Tiếng Thái, tiếng Melayu, tiếng Tagalog…). Đây là các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành về Đông Nam Á, đề cập đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quan hệ quốc tế... của từng quốc gia trong khu vực, là kết quả nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước về khu vực học, đất nước học, về các vấn đề hiện đại và truyền thống của Đông Nam Á cũng như thông tin dự báo về các vấn đề chính trị, xã hội, về những tác động của tình hình thế giới đến các nước trong khu vực.

* Từ điển, tài liệu tra cứu: 1500 cuốn

* Báo, Tạp chí trong nước:  6 loại báo, 20 loại tạp chí, 3 tin tham khảo.

- Báo, tạp chí nước ngoài: 12 loại tạp chí

* Tư liệu: 3000 cuốn

Nguồn thông tin điện tử:

- Hiện nay, Thư viện sử dụng hệ quản trị CSDL CDS-ISIS for Windows để quản lý thông tin thư mục về các tài liệu hiện có trong thư viện. Các CSDL này mới chỉ dừng lại ở CSDL thư mục. Người dùng tin có thể tìm tin theo phương thức trực tuyến qua máy tính đặt tại phòng đọc.

- Tìm kiếm và cung cấp thông tin trên mạng Internet cho người dùng tin dưới dạng chuyên đề.

Thư viện đã xây dựng được 4 CSDL:

- CSDL Sách (bao gồm sách tiếng Việt, sách tiếng Latinh và sách tiếng bản địa): 11.000 biểu ghi

- CSDL Tạp chí: 10.000 biểu ghi

- CSDL Tưl iệu (luận án, luận văn, báo cáo khoa học, tài liệu điền dã, tài liệu dịch…): 13.000 biểu ghi

- CSDL Sách tiếngNga: 1560 biểu ghi

Các CSDL đã và đang phục vụ bạn đọc có hiệu quả.

Ngoài ra, thư viện còn lưu trữ 40 đĩa CD-ROM các tạp chí chuyên ngành, 2000 tấm ảnh do các cán bộ nghiên cứu chụp, sưu tầm được từ năm 1973 đến nay và khoảng hơn 100 băng casset dạy ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng bản địa).

5. Hoạt động trao đổi thông tin

Thư viện đã thiết lập mối quan hệ và tiến hành trao đổi tài liệu với nhiều thư viện và cơ quan trên thế giới: Quỹ Châu Á, Thư viện Quốc hội Mỹ, Thư viện trường Đại học Berkeley (California), Thư viện trường Đại Washington, Viện nghiên cứu Đông Nam á Singapore (ISEAS) và với các thư viện của các trường đại học khác ở Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia…


Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo