Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa: Góc nhìn dân tộc học

11/08/2020

Sách tham khảo tại Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Đồng chủ biên: Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2019, 378 trang

Ký hiệu kho: VB5216

Biển đảo có vai trò quan trọng trên tất cả các mặt của quốc gia cũng như các địa phương có biển, cũng ảnh hưởng lớn đến các vùng đất liền; do vậy, chính sách đối với biển đảo giữ vị trí trọng yếu đối với sự phát triển, nhất là trong bối cảnh của thế kỷ XXI- thế kỷ của kinh tế biển, các quốc gia có biển đầu đưa ra và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế biển, tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên biển. Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách “Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa: Góc nhìn dân tộc học”.

Nội dung cuốn sách là làm rõ thực trạng đời sống xã hội và đời sống văn hóa của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay qua các điểm nghiên cứu; tác động qua lại giữa các yếu tố xã hội và văn hóa với sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng ngư dân vùng ven biển và hải đảo nói chung, vùng ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa nói riêng.

+ Chỉ rõ những khó khăn, thách thức đối với đời sống xã hội, văn hóa, sự phát triển của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay.

+ Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp về vấn đề xã hội, văn hóa của ngư dân, giúp các cộng đồng ngư dân có đời sống xã hội, văn hóa ổn định và phát triển, tạo động lực để vươn ra làm chủ biển khơi, phát triển kinh tế, góp phần khẳng định và giữ vững chủ quyền đối với vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 


Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo