Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông

11/08/2020

Sách tham khảo tại Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Chủ biên: Hà Minh Hồng

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật

Năm xuất bản: 2019, 322 trang

Ký hiệu kho: VB5217

 

Biển Đông là cửa ngõ thông ra Thái Bình Dương- đại dương lớn nhất thế giới, là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng trong giao thông, giao thương quốc tế và an ninh chiến lược, không chỉ đối với các quốc gia trong khu vực mà cả đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn. Chính vì vậy, nơi đây trở thành tâm điểm trong quan hệ quốc tế tại châu Á- Thái Bình Dương.

 Xuất phát từ vị trí đặc biệt liên quan đến Biển Đông, cùng với lịch sử xác lập chủ quyền quốc gia dân tộc trên vùng biển này, cũng như những căn cứ pháp lý mà Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 quy định, Việt Nam khẳng định đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình theo luật pháp và các công ước quốc tế đối với vùng biển này và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Cuốn sách "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông" khái quát quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo của Việt Nam với đầy đủ cơ sở khoa học và pháp lý.Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.Cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan về biển, đảo Việt Nam; Chương 2: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước thế kỷ XX; Chương 3: Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975; Chương 4: Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2017; Chương 5: Hiện trạng biển Đông và cơ sở pháp lý quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Chương 6: Các biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong luật quốc tế và khả năng áp dụng để giải quyết các tranh chấp ở biển Đông.

Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.


Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo