Mianma: Lịch sử và hiện tại

11/08/2020

Sách tham khảo tại Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Chủ biên: Chu Công Phùng

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật

Năm xuất bản: 2016, 551 trang

Ký hiệu kho: VB5220

 

Sau cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 7/11/2010 bầu ra Quốc hội và Chính phủ dân sự mới, đất nước Mianma huyền bí đã xuất hiện những thay đổi to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại,… thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Việc tìm hiểu, khám phá đất nước Chùa tháp không chỉ là mong muốn của hàng triệu khách du lịch quốc tế mà cũng là mong muốn của các nhà nghiên cứu quốc tế, nhất là giới doanh nghiệp các nước muốn tìm cơ hội làm ăn tại “miền đất vàng”. Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu và tìm hiểu về đất nước, con người Mianma, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam- Myanmar tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Mianma- Lịch sử và hiện tại do Đại sứ Chu Công Phùng- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Myanmar làm chủ biên.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu biết sâu thêm về con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những tiềm năng của đất nước Chùa tháp. Cuốn sách chia thành hai phần về “Mianma trong lịch sử” và “Mianma hiện nay”, đồng thời chia chương “Quá độ từ Chính phủ quân sự Than Shwe sang Chính phủ dân sự Thein Sein (1992- 2010)” thành hai chương “Mianma dưới thời Thống tướng Than Shwe” và “Mianma quá độ từ Tổng thống Thein Sein sang Tổng thống Htin Kywa (2011-2016); ngoài ra bổ sung thêm chương “Phật giáo- Tôn giáo chính ở Mianma”.

 


Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo