Quan hệ Thái Lan- Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI (Sách chuyên khảo)

12/08/2020

Sách tham khảo tại Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Tác giả: Ngô Tuấn Thắng

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2019, 283 trang

Ký hiệu kho: VB5215

 

Quan hệ Thái Lan- Trung Quốc trước hết là quan hệ giữa một nước nhỏ với một nước lớn. Ngoài ra, mối quan hệ này còn có những chiều kích khác: đó là quan hệ giữa hai quốc gia không chung biên giới, đi theo hai con đường phát triển khác nhau và từng thù địch, đối đầu nhau trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1950 tới đầu những năm 1970; đó là quan hệ của một nước thành viwn ASEAN với một nước đối thoại của ASEAN. Tuy nhiên, khi so sánh quan hệ của nhiều nước ASEAN khác với Trung Quốc thì thực tế phát triển của quan hệ Thái Lan- Trung Quốc từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1/7/1975) và nhất là từ năm 2001 tới nay đã cho thấy mối quan hệ này phát triển nhanh về tốc độ, rộng về phạm vi và sâu sắc về mức độ hợp tác. Đây thật sự là một hiện tượng trong quan hệ quốc tế ở kỉ nguyên toàn cầu hóa. Trong quá trình phát triển, quan hệ Thái Lan- Trung Quốc luôn tác động tới an ninh và ôn định chính trị của Việt Nam. Khi xảy ra vấn đề Campuchia (1978-1991), hai nước Thái Lan, Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ với nhau để chống Việt Nam trong vấn đề này. Ở giai đoạn hiện nay, quan hệ Thái Lan- Trung Quốc chưa tác động tiêu cực tới Việt Nam. Điều này có thể là do xả Trung Quốc và Thái Lan đều là đối tác chiến lược của Việt Nam và mối quan hệ Việt- Trung nhìn tổng thể vẫn là quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Cuốn sách “Quan hệ Thái Lan- Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI” là ấn phẩm xuất bản được dựa trên luận án tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Ngoài phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Chương 2: Sự vận động trong quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc

Chương 3: Một số nhận xét về mối quan hệ Thái Lan- Trung Quốc

 


Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo