CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA VIỆN

24/02/2021

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

Phó Viện trưởng Phụ trách:  PGS.TS. Võ Xuân Vinh

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

Tổng biên tập:                        TS. Nguyễn Ngọc Lan        

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch:                                PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Ủy viên:                                  PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

                                                PGS.TS. Võ Xuân Vinh

                                                TS. Lê Phương Hoà

                                                PGS.TSKH. Trần Khánh

                                                TS. Nguyễn Ngọc Lan

                                                TS. Nguyễn Tuấn Anh

                                                TS. Trương Quang Hoàn

                                                TS. Đàm Huy Hoàng                                              

                                                PGS.TS. Dương Văn Huy

                                                TS. Phạm Thanh Tịnh

                                                TS. Nguyễn Hồng Quang

                                                GS.TS. Hoàng Khắc Nam

                                                PGS.TSKH. Văn Ngọc Thành

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Trưởng phòng:                          

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế:

Trưởng phòng:                          TS. Lê Phương Hòa

Phòng Tạp chí:

Tổng biên tập:                        TS. Nguyễn Ngọc Lan     

Phòng Nghiên cứu Lào - Campuchia:

Trưởng phòng:                          TS. Trương Quang Hoàn

Phó phòng:                               TS. Phạm Thị Mùi

Phòng Nghiên cứu Thái Lan- Myanmar:

Trưởng phòng:                          TS. Nguyễn Hồng Quang

Phòng Nghiên cứu các nước hải đảo:

Trưởng phòng:                          PGS.TS. Dương Văn Huy

Phòng Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế:

Trưởng phòng:                          TS. Đàm Huy Hoàng

Phòng nghiên cứu Kinh tế và Xã hội:

Trưởng phòng:                           TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa

Trưởng phòng:                            TS. Phạm Thanh Tịnh      

 

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo