Bản sắc văn hoá Hà Nội - những vấn đề rút ra từ một dự án nghiên cứu

Viện Xã hội học

Văn hoá

Hội thảo

30/07/2012 - 23/07/2024

Nội dung:

Thuyết trình cho vấn đề trên là các chuyên gia đến từ Dự án “Nghiên cứu về những ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá đối với thủ đô Hà Nội”. Thuyết trình tập trung vào những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Thủ đô Hà Nội hiện tại và tương lai như: bản sắc văn hoá Hà Nội, sự tác động đa chiều của toàn cầu hoá đối với bản sắc văn hoá Hà Nội, những yếu tố tích cực, tiêu cực do sự thay đổi của cuộc sống hiện đại đối với văn hoá xưa…

Từ việc nghiên cứu các mô hình mẫu như: hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn như: Big C, Wincom, Ciputra; các khu đô thị mới, chợ truyền thống, làng ven đô… các chuyên gia của Dự án đã đưa ra những nhận diện ban đầu về bản sắc văn hoá Hà Nội một cách rõ nét. Đó là: sự pha trộn giữa lối sống hiện đại và truyền thống của thế hệ những lớp người mới và cũ luôn có sự đan xen, yếu tố văn hoá Hà Nội đang hội nhập rất nhiều những nét văn hoá phương Tây, cuộc sống hiện đại khiến con người sống gấp hơn và mối quan tâm đến cộng đồng cũng biến đổi rất nhiều, tính làng xã thay đổi mạnh, người giàu và người nghèo bước đầu có khoảng cách… Tuy nhiên, những truyền thống văn hoá cũ vẫn luôn đi song song, bên cạnh sự sầm uất của những khu đô thị lớn vẫn tồn tại những khu dân cư nghèo và người dân Hà Nội chấp nhận điều đó như là một điều tất yếu… Tất cả những điều đó góp phần hình thành nên một bản sắc Hà Nội với nhiều chiều cần nghiên cứu để đưa ra những định hướng phát triển phù hợp trong tương lai với mục tiêu tránh bào mòn bản sắc văn hoá truyền thống của người Hà Nội.

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo