Báo cáo kết quả nghiên cứu – đánh giá các mô hình biogas ở Việt Nam

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

Môi trường

Hội thảo

30/07/2012 - 25/06/2024

Nội dung:

Năm 2010, Viện Nghiên cứu Môi trường và phát triển Bền vững (IESD) đã phối hợp với Tổ chức ECT và và Trường Đại học Twente (Hà Lan) thực hiện Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá các mô hình khí sinh học quy mô hộ gia đình tại Việt Nam” nhằm góp phần đáp ứng việc xác định các mô hình phù hợp và các điều kiện thực hiện các dự án phổ biến và nhân rộng mô hình biogas, qua đó góp phần tích cực vào việc hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi bền vững, xử lý an toàn chất thải, tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt và bảo vệ môi trường.

Như chúng ta đã biết, liên quan đến giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường trong khu vực chăn nuôi thì công nghệ khí sinh học (biogas) đang được xem là một công nghệ mang tầm chiến lược bởi đặc tính thân thiện với môi trường của nó. Trong thực tế, công nghệ này giúp chúng ta quản lý bền vững chất thải chăn nuôi và chất thải của con người. Với đặc điểm xử lý an toàn chất thải; Tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt; Tăng thu nhập; Cải thiện điều kiện sức khoẻ của con người, giảm nhẹ gánh nặng cho phụ nữ trong công việc nội trợ; Giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu gỗ củi đồng thời giảm chặt phá rừng và bảo vệ môi trường… công nghệ này đã thu hút được sự quan tâm của các nhà phát triển công nghệ biogas và sự hưởng ứng của các hộ nông dân. Những thập niên gần đây, các mô hình sản xuất khí sinh học được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu, thiết kế và đưa vào áp dụng trong cộng đồng, ngoài việc thay thế chất đốt truyền thống, năng lượng biogas còn được dùng để thắp sáng và chạy máy phát điện.

Ở Việt Nam, kinh tế hộ gia đình hiện vẫn đang được xem là một thành phần kinh tế quan trọng giúp nông dân tự khai thác các nguồn lực để phát triển theo khả năng của mỗi gia đình và theo định hướng thị trường. Chăn nuôi ở quy mô hộ gia đình và các vấn đề về môi trường cần giải quyết cũng chính là mục tiêu và vấn đề cốt lõi để các nhà phát triển công nghệ biogas hướng tới. Đây cũng là vấn đề được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ (NGO) quan tâm, tìm các giải pháp triển khai, nhân rộng. Các mô hình sản xuất khí sinh học từ phức tạp đến đơn giản áp dụng cho quy mô hộ gia đình đã được triển khai tại một số địa phương trong cả nước. Đây là những cố gắng góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo