Em sẽ vẫn đợi khoảng khắc ấy .Lặng nghe mùa dịu dàng anh nói. Em sẽ vẫn đợi khoảng khắc ấy .Lặng nghe mùa dịu dàng anh nói Em sẽ vẫn đợi khoảng khắc ấy .Lặng nghe mùa dịu dàng anh nói Em sẽ vẫn đợi khoảng khắc ấy .Lặng nghe mùa dịu dàng anh nói Em sẽ

Ban chấp Hành các nhà triết học Châu Á(UPA)

Ấn Độ

Hội thảo, Mở rộng

adasd

05/08/2012 - 28/08/2012

hà nội

Nội dung:

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe 10 báo cáo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của Hàn Quốc như: lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế, môi trường, và quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Báo cáo viên là các nhà nghiên cứu, các giảng viên đã từng nghiên cứu và học tập ở Hàn Quốc đến từ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội và Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo