Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Lịch sử, Hợp tác quốc tế

Hội thảo

30/07/2012 - 25/06/2024

Nội dung:

Hội thảo đã tập trung phân tích và đánh giá những vấn đề và triển vọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là mối quan hệ truyền thống, đặc biệt đã được phát triển và củng cố không ngừng trong suốt 60 năm lịch sử.

Kể từ khi thiết lập ngoại giao chính thức, quan hệ Việt Nam – Liên Xô được phát triển hết sức nhanh chóng và đạt được thành tựu cực kỳ to lớn trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, quân sự, khoa học và giáo dục đào tạo trong giai đoạn từ 1950 đến 1991.

Sau khi Liên Xô sụp đổ quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga chuyển sang giai đoạn hợp tác mới theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, bình đẳng và cùng có lợi. Bước sang thế kỉ XXI, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã có bước phát triển về chất, đó là khẳng định xây dựng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược. Những năm qua sự hợp tác Nga – Việt không ngừng được phát triển trên tất cả các mặt và từng bước đi vào chiều sâu.

Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung được xây dựng trên cơ sở nền tảng hết sức tốt đẹp. Mặc dù có những biến động thăng trầm của lịch sử, nhưng sự phát triển quan hệ hai nước vẫn được khẳng định và sẽ đạt được những tầm cao mới vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo