Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Chính sách Hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Chính sách Hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á

Chủ nhiệm: TS. Đàm Huy Hoàng

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá một cách hệ thống về Chính sách Hướng Nam mới và tác động của nó đối với mối quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á.

Mục tiêu cụ thể:

+ Làm rõ cơ sở hoạch định, mục tiêu, nội dung của Chính sách Hướng Nam mới;

+ Chỉ ra những tác động của Chính sách Hướng Nam mới đối với quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á;

+ Dự báo triển vọng phát triển của Chính sách Hướng Nam mới và quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á trong những năm tới;

+ Đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Đài Loan - Đông Nam Á.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo