Quan hệ kinh tế của Malaysia với Australia và New Zealand giai đoạn 2010-2020

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ kinh tế của Malaysia với Australia và New Zealand giai đoạn 2010-2020

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hà Phương

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác kinh tế của Malaysia với Australia và New Zealand giai đoạn 2010-2020.

Mục tiêu cụ thể: Một số nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế giữa Malaysia với Australia và New Zealand; Thực trạng và đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế giữa Malaysia với Australia và New Zealand; Triển vọng phát triển quan hệ kinh tế giữa Malaysia với Australia và New Zealand.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo