Chính sách kinh tế đối ngoại của Malaysia giai đoạn 2010 đến nay

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Chính sách kinh tế đối ngoại của Malaysia giai đoạn 2010 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Xuân Tùng

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tổng quan, nhận diện chính sách phát triển kinh tế đối ngoại của Malaysia từ năm 2010 đến nay.

Mục tiêu cụ thể: Phân tích, đánh giá các chính sách kinh tế đối ngoại của Malaysia giai đoạn 2010 đến nay; Bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo