Hội nhập kinh tế quốc tế của Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo (2014-2019)

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Hội nhập kinh tế quốc tế của Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo (2014-2019)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Đề tài cần đánh giá, tổng kết được thành công cũng như hạn chế trong hội nhập kinh tế quốc tế của Indonesia giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Jokowi (2014-2019), từ đó đưa ra một số dự báo, xu hướng trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ bối cảnh tác động, chủ trương, chiến lược và thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Indonesia dưới thời Jokowi (2014-2019); Đánh giá thành tựu và hạn chế của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Indonesia dưới thời Jokowi; Đánh giá xu hướng và triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế của Indonesia giai đoạn tới.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo