Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia từ năm 1993 đến nay

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia từ năm 1993 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trương Quang Hoàn

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Phân tích thực trạng FDI vào Campuchia kể từ năm 1993 đến nay; Đưa ra các đánh giá về kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong thu hút FDI của Campuchia.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ nhân tố tác động, chính sách thu hút FDI của Campuchia sau năm 1993; Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong thu hút FDI vào Campuchia sau năm 1993; Đưa ra một số hàm ý chính sách liên quan cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo